A Prat i Mora Economistes, oferim serveis en l'àmbit fiscal, comptable, laboral, mercantil i jurídic en general per empreses, autònoms i particulars

Empresa

Autònoms

Particulars


Prat i Mora economistes


Despatx creat el 1.982 per Joaquim Prat Mora especialitzat en l’assessorament integral per empreses i particulars. Donem cobertura a les seves necessitats fiscals, comptables, laborals, mercantils i jurídiques en general.

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem