Calendari fiscal 2019: Primer Trimestre

Calendari fiscal 2019 · Primer trimestre

Operacions incloses al al Primer Trimestre del Calendari fiscal 2019

  • A les liquidacions del 1er Trimestre del calendari fiscal 2019 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de GENER, FEBRER i MARÇ.

Dates límit aconsellades per aportar-nos la informació fiscal necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 08-04-2019.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 18 i 23 d’Abril.

Retencions

111 – Retencions treballadors (nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

  • 111 – Retencions activitats econòmiques a mòduls
  • 111 – Retencions professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

  • 115 – Retencions lloguers pagats

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

Adjuntar referència cadastral.

  • 123 – Interessos, dividends, préstecs o lloguers de negoci

Relació d’imports, BASES i  QUOTES.

Pagaments a compte de la declaració de renda

  • 130 – Règim d’estimació directa i simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel  càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

  • 131 – Règim d’estimació objectiva, mòduls.

Al 1T es calculen els imports per als 4 trimestres. Es comunicaran els nous imports.

IVA

303 – IVA Rrègim simplificat, mòduls

El 1er Trimestre es calcula amb les darreres actualitzacions establertes per Hisenda, i en funció de les dades aportades per cada client i que es sol·licitaran directament per a cada cas particular.

IVA Activitat de lloguers

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

IVA Règim general

a) Persones físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones jurídiques:

Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i  d’IVA SUPORTAT  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%…).

Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de societats. Model 202, 1r pagament del 2019

202 – Impost de societats

Els pagaments a compte del 1P de 2018 es recalculen amb la liquidació del 200, presentada al mes de juliol, és a dir, els imports coincideixen amb els models 202 liquidats al mes d’Octubre i Desembre passats.

Calendari fiscal 2019: Obligacions del 1er trimestre

Calendari fiscal 2019 · Obligacions del primer trimestre