Calendari fiscal 2019: Segon Trimestre

Operacions incloses al Segon Trimestre del Calendari fiscal 2019

  • A les liquidacions del 2n Trimestre del 2019 s’han d’informar les operacions  realitzades durant els mesos  d’ABRIL, MAIG i JUNY.

Dates límits aconsellades per aportar-nos la informació necessària 

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 10-07-2019.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 22 de Juliol.

Retencions

111 -Retencions treballadors (nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

  • 111 – Retencions activitats econòmiques a mòduls
  • 111 – Retencions professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

  • 115 – Retencions lloguers pagats

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

Adjuntar referència cadastral.

  • 123 – Interessos, dividends, préstecs o lloguers de negoci

Relació d’imports, BASES i  QUOTES.

Pagaments a compte de la declaració de renda

  • 130 – Règim d’estimació directa i simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel  càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

  • 131 – Règim d’estimació objectiva, mòduls.

El 2n Trimestre coincideix amb els imports del 1r Trimestre.

IVA

303 – IVA Rrègim simplificat, mòduls

El 2n Trimestre coincideix amb els imports del 1r Trimestre, excepte els casos que en el 1r Trimestre tinguès resultats negatiu.

IVA Activitat de lloguers

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

IVA Règim general

a) Persones físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones jurídiques:

Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i  d’IVA SUPORTAT  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%…).

Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de societats. Exercici 2018.

202 – Impost de societats

Les entitats jurídiques ja han estat informades de l’import resultant i el compte per on es farà la liquidació el dia 25 de Juliol.

Dipòsit de comptes. Exercici 2018.

Inscripció al REGISTRE MERCANTIL.