Calendari fiscal 2020: Segon Trimestre

Operacions incloses al 2T 2020

  • A les liquidacions del 2T del 2020 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos d’ABRIL, MAIG i JUNY.

Dates límit aconsellades per aportar-nos la informació necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 13/07/2020.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 17 i 20 de Juliol.

Retencions

111 –  Retencions de Treballadors (Nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls

111 – Retencions Professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

Adjuntar referència cadastral

123 – Interessos, Dividends, Préstecs o Lloguers de Negoci

Relació d’imports, BASES i  QUOTES.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 – Règim d’Estimació Directa i Simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel  càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 –  Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls

L’import  del 2T aquest any no coincideix amb el del  1T per causa del càlcul temporal d’afectació de l‘estat d’alarma.

Iva

303 – Iva Règim Simplificat, Mòduls

L’import  del 2T aquest any no coincideix amb el del 1T per causa del càlcul temporal d’afectació de l’estat d’alarma.

303 – Iva Activitat de Lloguers

Sempre que hi hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut o del contracte.

303 – Iva Règim General

a) Persones Físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones  Jurídiques:

Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i  d’Iva Suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions Intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la  Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Exercici 2019

200 – IMPOST DE SOCIETATS

Les entitats jurídiques ja han estat informades de l’import resultant i el compte per on es farà la liquidació el dia 27 de Juliol.

Dipòsit de Comptes. Exercici 2019

Inscripció al Registre Mercantil.