Calendari fiscal 2020: Tercer Trimestre

Operacions incloses al 3T 2020

  • A les liquidacions del 3T del 2020 s’han d’informar les operacions  realitzades durant els mesos  de JULIOL, AGOST I SETEMBRE.

Dates límit aconsellades per aportar-nos la informació necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 09-10-2020.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol mena de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 d’Octubre.

Retencions

111 – Retencions treballadors (Nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a mòduls

111 – Retencions Professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

Adjuntar referència cadastral.

123 – Interessos, Dividends, Préstecs o Lloguers de Negocis

Relació d’imports, BASES i QUOTES.

Pagaments a Compte de la Declaració de Renda

130 – Règim d’Estimació Directa i Simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel  càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’Estimació Objectiva, mòduls

El 3r. Trimestre  no coincideix en imports amb els trimestres anteriors, per causa del càlcul temporal d’afectació de l’estat d’alarma. Aquest Trimestre, no hi ha reduccions.

Iva

303 – Iva Règim Simplificat, Mòduls

El 3r. Trimestre  no coincideix en imports amb els trimestres anteriors, per causa del càlcul temporal d’afectació de l’estat d’alarma. Aquest Trimestre, no hi han reduccions.

303 – Iva Activitat de Lloguers

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

303 – Iva Règim General

a) Persones Físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones Jurídiques:

Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i  d’Iva Suportat  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions Intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la  Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Model 202, 2n pagament del 2020

202 – Impost de Societats

Els pagaments a compte del 2p de 2020 es recalculen amb la liquidació del 200, presentada al mes de juliol, pel que fa a que els imports variïn. Els nous imports s’informaran particularment a cada cas.