Calendari fiscal 2021: Primer Trimestre

Operacions incloses al 1T 2021

  • A les liquidacions del 1T del 2021 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de Gener, Febrer i Març.

Dates límit aconselllades per aportar-nos la información necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 15-04-2021.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 d’Abril.

  • Retencions entre els dies 18 i 20 de gener.
  • I la resta d’impostos entre els dies 29 de gener i 1 de febrer.

Retencions

111 Retencions de Treballadors (Nòmines)
Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls
Retencions Professionals
El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 Retencions Lloguers Pagats
Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.
Adjuntar referència cadastral

123 Interessos, Dividents, Prèstecs o Lloguers de Negoci
Relació d’imports, Bases i Quotes.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 Règim d’ Estimació Directa i Simplificada
Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’Iva, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls
Al 1T es calculen els imports per als 4 trimestres. Es comunicaran els nous imports.

Iva

303 Iva Règim Simplicat, Mòduls
El 1T es calcula amb les darreres actualitzacions establertes per Hisenda, i en funció de les dades aportades per cada client i que es sol·licitaran directament per a cada cas particular.

Iva Activitat de Lloguers
Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

Iva Règim General

a. Persones Físiques:
Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b. Persones Jurídiques:
Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i d’Iva Suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 Operacions Intracomunitàries
Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Model 202, 1r pagament del 2021.

202 Impost de Societats
Els pagaments a compte del 1P de 2021 es recalculen amb la liquidació del 200, presentada al mes de juliol, és a dir, els imports coincideixen amb els models 202 liquidats al mes d’Octubre i Desembre passats.
En cas opció liquidació per benefici, necessitem la compte de perdues i guanys de Gener a març.