Calendari fiscal 2021: Segon Trimestre

calendari fiscal segon trimestre 2021Operacions Incloses en el 2t del 2021

 • En les liquidacions del 2t del 2021 han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de ABRIL, MAIG i JUNY.

Dates Límits Aconsellades per aportar-nos la Informació Necessària

 • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 12 de juliol del 2021.

En el cas que la informació ens arribés amb posterioritat als dies aconsellats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 de JULIOL.

Retencions

111 – Retencions Treballadors (Nòmines)

 • Només en el cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls

111 – Retencions Professionals

 • El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats

 • Sempre que es produeixin modificacions necessitem ens enviïn una còpia de el rebut, o del contracte.
 • Adjuntar referència cadastral.

123 – Interessos, dividends, préstecs o Lloguers de Negoci

 • Relació d’imports, Bases i Quotes.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 – Règim d’Estimació Directa i Simplificada

 • Es tracta de la mateixa documentació requerida per al càlcul de l’Iva, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular

131 – Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls

 • Al 2t el resultat varia amb el 1t, ja que en aquest es va aplicar una reducció pel tema del Covid, i que en aquest 2t no s’aplica. S’enviaran els esborranys amb els imports actuals.

Iva

303 – Iva Règim Simplificat, Mòduls

 • Al 2T el resultat varia amb el 1t, ja que en aquest es va aplicar una reducció pel tema del Covid, i que en aquest 2t no s’aplica. S’enviaran els esborranys amb els imports actuals.

303 – Iva Activitat de Lloguers

 • Sempre que es produeixin modificacions necessitem ens enviïn una còpia de el rebut, o del contracte.

303 – Iva Règim General

a. Persones Físiques:

 • Han enviar-al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar-ne, ens la poden reclamar i els enviarem la més adequada al seu negoci).

b. Persones Jurídiques:

 • Necessitem: Bases i Quotes d’IVA Repercutit i d’IVA Suportat (detallats per tipus d’IVA, 4%, 10%, el 21% ….).
 • Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

 • Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
 • Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar a la liquidació de l’Iva.

Impost de Societats. exercici 2020

200 – Impost de Societats

 • Les entitats jurídiques ja han estat informades de l’import resultant i del compte per la qual s’efectuarà la liquidació el dia 26 de juliol.

Dipòsit de Comptes Anuals. exercici 2020

 • Inscripció en el Registre Mercantil.