PORTAL WEB PER A CLIENTS

Recordin que totes les Declaracions d’Hisenda, juntament amb les nostres factures i la documentació relativa a expedients, estan a la seva disposició al portal web del nostre despatx.

https://pratmora.com/acces-client

  • USUARI: Correu electrònic de contact
  • CONTRASENYA: (la facilitada des del nostre despatx, en cas de no conèixer-la, preguem que contactin amb nosaltres)

Operacions Incloses en el 3T del 2021

 • A les liquidacions del 3T del 2021 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE.

Dates Límits Aconsellades per aportar-nos la Informació Necessària

 • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 13-10-2021.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat al dia aconsellat , i per tal d’evitar cualquesevol mena de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 d’OCTUBRE.

Retencions

111 – Retencions Treballadors (Nòmines)

 • Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls

111 – Retencions Professionals

 • El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats

 • Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.
 • Adjuntar referència cadastral.

123 – Interessos, dividends, préstecs o Lloguers de Negoci

 • Relació d’imports, BASES i QUOTES.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 – Règim d’Estimació Directa i Simplificada

 • Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls

 • Al 3T el resultat coincideix amb el 2T. S’enviaran els esborranys amb els imports actuals.

Iva

303 – Iva Règim Simplificat, Mòduls

 • Al 3T el resultat coincideix amb el 2T. S’enviaran els esborranys amb els imports actuals

303 – Iva Activitat de Lloguers

 • Sempre que hi hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut o del contracte.

303 – Iva Règim General

a. Persones Físiques:

 • Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b. Persones Jurídiques:

 • Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i d’Iva Suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%…).
 • Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

 • Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
 • Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar a la liquidació de l’Iva.

Impost de Societats. exercici 2020

200 – Impost de Societats

 • Els pagaments a compte del 2P de 2021 es recalculen amb la liquidació del model 200, presentada al mes de juliol, per tant, els imports varien. Els nous imports s’informaran particularment a cada cas.