Obligacions fiscals 1er Trimestre

Operacions incloses al 1T 2022

  • A les liquidacions del 1T del 2022 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de Gener, Febrer i Març.

Dates límit aconsellades per aportar-nos la informació necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 14-04-2022.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol mena de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 d’Abril.

Retencions

111 – Retencions de Treballadors(Nòmines)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls
111 – Retencions Professionals

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.
Adjuntar referència cadastral.

123 – Interessos, Dividends, Préstecs o Lloguers de Negoci

Relació d’imports, Bases i Quotes.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 – Règim d’ Estimació Directa i Simplificada

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’Iva, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls

Al 1T es calculen els imports per als 4 trimestres. Es comunicaran els nous imports.

Iva

303 – Iva Règim Simplicat, Mòduls

El 1T es calcula amb les darreres actualitzacions establertes per Hisenda, i en funció de les dades aportades per cada client i que se sol·licitaran directament per a cada cas particular.

303 – Iva Activitat de Lloguers

Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

303 – Iva Règim General

a. Persones Físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b. Persones Jurídiques:

Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i d’Iva Suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions Intracomunitàries

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Model 202, 1r pagament del 2022.

202 – Impost de Societats

Els pagaments a compte del 1P de 2022 es recalculen amb la liquidació del 200, presentada al mes de juliol, és a dir, els imports coincideixen amb els models 202 liquidats al mes d’Octubre i Desembre passats.

En cas de l’ opció de liquidació per benefici, necessitem el compte de Pèrdues i Guanys de Gener a març.