Calendari fiscal 2n Trimestre 2018

calendari fiscal 2n trimestre 2018

Operacions Incloses al 2n Trimestre 2018.

 • A les liquidacions del 2n Trimestre del 2018 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos d’abril, maig i juny.

Dates límits aconsellades per aportar-nos la informació necessària.

 • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 09.07.2018.
 • En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 16 i 20 de Juliol.

Retencions

111 – Retencions treballadors (nòmines).

 • Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions activitats econòmiques a mòduls.

111 – Retencions professionals.

 • El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions lloguers pagats.

 • Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.
 • Adjuntar referència cadastral.

123 – Interessos, dividends, préstecs o lloguers de negoci.

 • Relació d’imports, bases i quotes.

Pagaments a compte de la declaració de renda.

130 – Règim d’estimació directa i simplificada.

 • Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’estimació objectiva, mòduls.

 • El 2T coincideix en imports amb el 1T.

IVA

303 – IVA règim simplificat, mòduls.

 • El 2T coincideix en imports amb el 1T, excepte els casos que el 1T tenia resultat negatiu.

303 – IVA activitat de lloguers.

 • Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.

IVA règim general

a) Persones físiques:

 • Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

b) Persones jurídiques:

 • Necessitem: bases i quotes d’IVA repercutit i d’IVA suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).
 • Caldrà detallar l’IVA suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions intracomunitàries

 • Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
 • Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Exercici 2017.

200 – Impost de Societats.

 • Les entitats jurídiques ja han estat informades de l’import resultant i el compte per on es farà la liquidació el dia 25 de Juliol.

Dipòsit de comptes. Exercici 2017.

 • Inscripció al Registre Mercantil.

obligacions fiscals 2n 2018