Calendari fiscal 2019: Tercer Trimestre

Operacions incloses al 3r trimestre del 2019 A les liquidacions del 3r…


Incapacitació judicial

  En el nostre entorn familiar o més proper podem tenir un familiar, amic…


Calendari fiscal 2019: Segon Trimestre

Operacions incloses al Segon Trimestre del Calendari fiscal 2019 A les…


Divorci notarial

El divorci notarial

Actualment la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la jurisdicció voluntària permet…


Documentació necessària per fer la declaració de renda i patrimoni 2018

La documentació que necessitem per la confecció de la Declaració de l’Impost…


Com es reparteix una herència?

Com es reparteix una herència?

La distribució d'una herència sorgeix en un moment dolorós i complicat per als…


Calendari fiscal 2019 · Primer trimestre

Calendari fiscal 2019: Primer Trimestre

Operacions incloses al al Primer Trimestre del Calendari fiscal 2019 A les…


contractes d'arrendaments 2019

Novetats en matèria de contractes d’arrendaments

L’equip jurídic de Prat i Mora els informa de les mesures urgents que reformen…


model 347 2018

Model 347 2018 - Declaració d'operacions amb tercers

Obligats a presentar el Model 347 Estan obligades totes les empreses que…


obligacions 4t trimestre 2018

Calendari fiscal 4t Trimestre 2018

Operacions incloses al Calendari Fiscal 4t Trimestre 2018 i resum anual 2018…