obligacions 3er 2017

Calendari d'obligacions fiscals 3er Trimestre de 2017

OPERACIONS INCLOSES AL 3T DEL 2017 A les liquidacions del 3T del 2017 s’han…


plusvàlua municipal

Impost de Plusvàlua municipal. Recupera el que vas pagar

    IMPOST DE PLUSVÀLUA MUNICIPAL L’IMPOST sobre l’increment del…


lodp nou servei

LOPD. Nou servei d'adaptació

Llei de Protecció de Dades – La Gran Desconeguda Qualsevol activitat…


Calendari d'obligacions fiscals - 4art trimestre 2016

NOVETATS IMPORTANTS! A partir de l‘1 DE GENER DE 2017 NO ES POT DEMANAR…


Model 347 2016 - Declaració d'operacions amb tercers

MODEL 347: La Declaració d’operacions amb tercers consisteix en la relació de…