Com actuar en cas de rebre una notificació de l’administració pública?

Davant la pregunta què he de fer si he rebut una notificació de l’administració pública la resposta és molt senzilla, primer s’ha de tenir clar quin tipus de notificació o carta ens ha arribat, és molt important fixar-nos ja que les notificacions de l’Administració Pública poden ser molt variades: diligències d’embarg (nòmines, sous, crèdits de proveïdors, etc.), multes de trànsit, multes d’altres organismes (diputació, IBI), revisions de la renda, revisions d’IVA, impost sobre societat o retencions, requeriments de renda, inspecció de treball o d’hisenda, etc.  

Com actuar en cas de rebre una notificació de l’administració pública

Cartes de l’Agència Tributària o Hisenda, Diputació, Generalitat i Ajuntaments: Què he de fer? A qui m’he de dirigir?

Les notificacions o cartes esmentades anteriorment es poden rebre via electrònica, a través de la bústia electrònica o per correu certificat per part dels següents organismes públics: l’Agència Tributària o Hisenda, la Diputació, la Generalitat i/o els Ajuntaments generant una sensació d’Incertesa, inseguretat i preocupació per la persona receptora. 

Un cop es tingui clar quin tipus de carta ha rebut per part del organisme públic el primer pas és apuntar la data de recepció de la carta o notificació a fi de poder comptar, a partir d’aquesta data, el termini màxim de 10 dies hàbils que l’Administració et concedeix per contestar-la. Aquest pas és molt important ja que l’administració és molt estricte amb el compliment dels terminis i no complir-los implica perdre el teu dret a defensar-te.

El segons pas que haurem de fer és llegir amb atenció la notificació o carta, el contingut sol ser un llenguatge complex d’entendre i solen comportar procediments molt específics, per tot això aconsellem sol·licitar assessorament fiscal amb professionals experts amb el tema que t’ajudin a contestar i acompanyar-te al llarg de tot el procés. Remarcar que contestar la notificació o carta rebuda és una obligació i en cas de no fer-ho suposarà una sanció monetària pel receptor.

Inspecció de Treball o Hisenda en el domicili de la teva empresa. Quin procediment he de seguir?

Cada cop és més freqüent rebre visites dels inspectors directament al teu centre de treball per tal de revisar la situació dels teus treballadors, compliment del control horari, verificació dels tipus de contracte que té cada treballador i si s’apliquen de manera correcte d’acord amb la legislació vigent.

Davant d’aquesta situació, el primer que has de fer és verificar la seva acreditació, no posar més entrebancs dels necessaris al llarg de la seva visita i, immediatament, posar-te en contacte amb el teu assessor.

Important: Els dies del mes d’agost són hàbils a efectes de rebre notificacions de les Administracions Públiques. Recorda que Hisenda et permet fixar un termini de 30 dies en els quals no podran enviar notificacions.

Si has rebut una carta d’Hisenda a Sant Celoni i no saps que fer, des de Prat i Mora t’assessorarem gràcies a la nostra experiència i el nostre equip d’experts en l’àmbit.

Devolució diners Sancions Covid. Puc reclamar el retorn de les sancions/multes Covid que vaig pagar del primer estat d’alarma?

Davant la pregunta formulada de si puc reclamar el retorn de la multa pagada per motiu Covid durant el primer estat d’alarma la resposta és molt senzilla, si es pot reclamar que es retorni l’import pagat. El passat dia 29 de desembre va entrar en vigor la Resolució INT/3813/2021 publicada en el DOGC núm. 8572, pel qual declara com inconstitucional i nul les sancions esmentades anteriorment. 

Reclamar el retorn d’aquestes multes és un tràmit senzill i que es pot sol·licitar a través de la web de la Generalitat i sense certificat digital. Només hauràs de disposar d’un certificat de titularitat de compte bancari i el número de compte IBAN.