Com donar-se d’alta d’autònoms?

Com donar-se d'alta d'autònoms?Has pensat emprendre un negoci i no saps quins tràmits has de seguir? Vols donar-te d’alta d’autònoms però no saps quins passos has de realitzar?

Gestions per donar-se d’alta d’autònoms

Avui en dia les gestions amb l’Administració Pública la major part es fan online, és per això que recomanem fer-se un certificat digital, el més comú és l’IDCAT que es pot demanar fàcilment a l’Ajuntament del teu poble.

El següent pas per poder exercir una activitat és donar-se d’alta a la declaració censal d’Hisenda a través del model 036. Els passos necessaris per emplenar el model 036 són els següents:

 • Introducció de les teves fiscals que consisteix a detallar les teves dades personals.
 • Detallar l’epígraf d’activitat és conegut com l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i serveix per especificar l’activitat que realitzarem com autònom.
 • I com sabem quin epígraf s’ajusta a la nostra activitat? Per saber amb detall l’epígraf correcte s’haurà de consultar la taula que ens facilita Hisenda.
 • Detallar el règim d’IVA en el qual ens acollirem, IVA general, IVA exempt, IVA amb recàrrec d’equivalència, IVA simplificat, entre altres, acollir a un tipus d’iva o un altre dependrà de l’activitat en la qual ens donarem d’alta.
 • Per últim, s’haurà de marcar el règim de tributació. Actualment existeixen tres règims de tributació diferent i per saber a quin règim ens acollirem haurem d’analitzar l’activitat en què ens donem d’alta i estudiar que complim els paràmetres detallats a continuació:
  • Estimació Directa Simplificada (EDS): Sempre que la xifra de negoci no superi els 600.000€, no exercim una activitat en un altre règim diferent o renunciem a aquest règim.
  • Estimació Directa normal (EDN): Quan factures més de 600.000€.
  • Estimació Objectiva (EO): És el règim més estricte i només es pot aplicar a unes determinades activitats i sempre que no sobrepassin un volum de negoci de més de 250.000€.

L’alta d’autònoms és senzilla de fer amb el teu certificat digital, el que si és important i has de saber és quines bonificacions et pertanyen per informar-les correctament quan facis l’alta, com per exemple:

Alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys

Reducció inicial
Reducció 60€/mes en els 12 primers mesos (24 si es tracta de municipis de menys de 5.000 habitants), si es tria base mínima.
o
Reducció del 80% (sobre quota basi mínima) durant els 12 primers mesos (24 si es tracta de municipis de menys de 5.000 habitants), si es tria base major que la mínima.

Reduccions/bonificacions posteriors
sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la Base mínima el tipus que correspongui:
a) Reducció del 50% durant els 6 mesos següents
b) Reducció del 30% durant els 3 mesos següents
c) Bonificació del 30% durant els 3 mesos següents

Homes menors de 30 anys i Dones menors de 35 anys i l’alta d’autònoms

(Després de la Reducció inicial)
Bonificació del 30% durant els 12 mesos següents de la quota que resulti d’aplicar sobre la Base mínima el tipus que correspongui.

Discapacitat grau major o igual que el 33%, víctimes de violència de gènere i de terrorisme

Reducció inicial
Reducció 60€/mes en els 12 primers mesos, (24 si municipis de menys de 5.000 habitants) si es tria Base mínima; o
Reducció del 80% (sobre quota basi mínima) durant els 12 primers mesos, si es tria Base major que la mínima.

Reduccions/bonificacions posteriors sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la Base mínima el tipus que correspongui: Bonificació del 50% durant els 48 mesos següents.

Dones reincorporades en els 2 anys següents a la data de cessament per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela que es volen donar d’alta d’autònoms

Reducció 60€/mes si s’escull la Base mínima; o

Reducció del 80% (sobre quota B mínima), si d’escull base superior a la mínima.

Cònjuges o descendents de titulars d’explotacions agràries d’edat igual o menor que 50 anys

Reducció del 30% de l’aportació por Contingències Comunes de cobertura obligatòria.

Treballadors amb 65 anys i 38 anys i 6 mesos o més de cotització efectiva o 67 anys i 37 anys o més de cotització efectiva

Exoneració del 100% de la totalitat de les quotes por Contingències Comunes (excepte IT) y Contingències Professionals.

Víctimes de violència de gènere

Suspensió de l’obligació de cotitzar 6 mesos.

Conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació

Bonificació del 100% de la quota per contingència comuna aplicada sobre la Base Mitjana dels 12 mesos anteriors.

Treballadores en períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, risc durant embaràs o en la lactància o suspensió per paternitat

Bonificació del 100% de la quota d’autònoms aplicable a la base mitjana dels 12 mesos anteriors.

Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms (incloses parelles de fet)

Bonificació sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la Base mínima el tipus que correspongui: de cotització vigent a cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que correspongui
a)Reducció del 50% durant els 18 primers mesos.
b)Reducció del 25% durant els 6 mesos següents.

Entre d’altres bonificacions.

Conclusió sobre donar-se d’alta d’autònoms

Sobretot tinguis en compte que estàs obligat a donar-te d’alta a les notificacions electròniques i el que representa aquest fet.

Amb tot això si necessites informació i/o vols que et fem els teus tràmits contacte amb nosaltres a PRAT I MORA ECONOMISTES a Sant Celoni.