Per fer front a la crisis de la COVID-19, des del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha obert una convocatòria de subvencions destinada a fomentar la contractació laboral. Encara no ho sabies? En Prat i Mora som especialistes en el servei d’assessoria per a empreses i aquí et comptem tot el que necessites saber per a obtenir aquesta ajuda de contractes subvencionats.

Què se subvenciona?

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha obert una convocatòria específica de subvencions per a la contractació de persones aturades de 30 o més anys, que va adreçada a persones físiques i jurídiques privades amb l’objectiu de fomentar la contractació laboral, incentivar el mercat laboral i crear llocs d’ocupació estables i de bona qualitat. Són subvencionables els contractes a jornada completa amb una durada mínima de 12 mesos, inclosos els contractes de pràctiques.

A qui va destinat?

La present subvenció va destinada a dones desocupades de 30 anys o més, o homes desocupats de 45 anys o més, i que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació, o persones desocupades de llarga durada, és a dir, que hagin estat en situació de desocupació o no donades d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, que poden ser continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral.

Fins quan tenim temps per demanar la sol·licitud?

Doncs bé, els sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds dins d’un màxim de 2 mesos des de la data d’inici del contracte de treball, amb una data límit per a presentar la sol·licitud fins al 31 de maig de 2022.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import mensual és de 1.473,71 euros des de la data d’inici del contracte fins al 31 de desembre de 2022.

El cobrament de la subvenció és realitzarà de la següent forma:

  • Un 80% de l’import atorgat a partir de la seva concessió.
  • I el 20% restant, un cop es justifiqui degudament l’execució de l’actuació.

Què passa en el supòsit d’incompliment dels requisits?

Els incompliments dels requisits i de les obligacions, l’execució incorrecta de les actuacions o la justificació d’una quantitat inferior a l’atorgada inicialment, implicarà l’inici d’un procediment de revocació parcial o total de les subvencions, que pot comportar la disminució de l’import pendent i/o el reintegrament de l’import pagat amb els interessos de demora que corresponguin.

Per qualsevol dubte o problemàtica que et sorgeixi, no dubtis en trucar-nos.