Declaració de la renda a Sant Celoni


A Prat i Mora som especialistes en fer la declaració de la renda a bona part dels usuaris particulars de Sant Celoni.


Declaració de la renda

Si precises d’una assessoria professional per fer la teva declaració anual vine a informar-te’n sense cap compromís.

Fem l’estudi i confeccionem la teva declaració de Renda, Patrimoni i Béns a l’Estranger. A principis d’abril de cada any comença oficialment la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Aquest impost, més conegut com a IRPF o Renda, afecta la major part de la població. Hisenda facilita l’esborrany de la renda de cada contribuent, però moltes vegades no hi consta tota la informació rellevant per poder presentar correctament l’impost.

Si tens dubtes sobre quina és la tributació de l’impost més adequada a les teves característiques, no dubtis en contactar amb Prat i Mora Economistes. T’ajudarem a resoldre qualsevol dubte o qüestió relacionada amb la teva declaració.

Contacti amb nosaltres per elaborar la seva declaració de renda a Sant Celoni


  Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: Prat i Mora Economistes. Finalitat: Enviament d'informació i / o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Mailchimp, com a plataforma d'enviament de newsletters. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades seguint aquest enllaç.


  Des de Prat i Mora Economistes estudiem la situació concreta de cada un dels nostres clients per poder confeccionar les seves declaracions de Renda, Patrimoni i Béns de la forma més precisa i correcta.

  A més, també oferim assessorament particular sobre la situació tributària concreta de cada client, per ajudar-lo en tots els tràmits que li puguin afectar.

  Obligacions de declarar més habituals

  La declaració de la renda l’ha de realitzar qualsevol persona que obtingui rendiments del treball superiors a 22.000 euros. Si només els percep d’un sol pagador o si la suma del segon i restants pagadors ordenats per quantitat no supera els 1.500 euros.

  També qui hagi obtingut rendiments del treball superiors a 12.643 euros. Quan la suma del segon i restants pagadors ordenats per quantitat superi el límit dels 1.500 euros. A més, les persones que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma, hauran de declarar els seus rendiments mitjançant la declaració de l’IRPF.

  Però aquest no és l’únic límit que delimita l’obligació de presentar la declaració de la renda. També estarà obligada a presentar aquest impost tota persona que obtingui uns rendiments de capital mobiliari o guany patrimonial sotmès a retenció superior a 1.600 euros o hagi percebut un rendiment de capital immobiliari, subvenció o ajut públic superior als 1.000 euros.

  Gestoria per a la Declaració de la Renda a Sant Celoni

  Els nostres gestors especialistes no es limitaran a confirmar l’esborrany de la renda. Analitzarem la teva declaració i els nostres assessors fiscals et faran les recomanacions oportunes perquè la teva deducció d’IRPF sigui la correcta.

  A Prat i Mora rebem infinitat de sol·licituds per revisar esborranys de la declaració erronis. Per desgràcia, els errors són molt comuns en els esborranys online que proporciona l’Agència Tributària.

  A més, si en anys anteriors vas presentar la teva declaració de renda a Sant Celoni i Hisenda t’ha fet algun requeriment, també ho vam estudiar perquè tinguis seguretat davant les accions que s’hagin de prendre.

  Els nostres assessors fiscals presentaran les declaracions complementàries per a la teva màxima seguretat.

  renda Sant Celoni

  Base imposable segons la contribució

  La renda es configura de forma dual, establint-se dos tipus de rendes i bases imposables amb contribucions molt diferenciades: la base imposable general i la base imposable de l’estalvi.

  La base imposable general es caracteritza per la progressivitat dels tipus impositius. És a dir, es grava amb una tarifa amb tipus creixents en funció de la base liquidable general que tingui el contribuent. Aquesta tarifa es diferència per tenir un tram estatal i un tram autonòmic. Sent aquest últim diferent per cada una de les diferents Comunitats Autònomes.

  La base imposable de l’estalvi també se sotmet els seus tipus impositius a una escala, tot i que aquests són menors que els de la base general.

  Reduccions i deduccions de la quota més importants

  Les reduccions que ofereix aquest impost van relacionades amb la situació personal i familiar de la persona declarant, tenint en compte la seva edat, la seva situació de discapacitat, el nombre de descendents o ascendents a càrrec, la percepció d’anualitats per aliments, entre altres situacions que poden condicionar la situació personal del contribuent.

  Pel que fa a les deduccions de la quota, ens podrem beneficiar d’elles si hem realitzat donatius, hem tingut el naixement d’un fill, tenim una hipoteca lligada a l’habitatge habitual (sempre que s’hagi constituït abans que finalitzi l’any 2013) o tenim subscrit un contracte de lloguer anterior a l’1 de gener del 2015, tot i que en l’àmbit autonòmic hi ha una deducció de lloguer amb independència de la data del contracte per les persones menors de 32 anys.

  Termini de presentació de la renda, i forma de pagament

  El període per presentar la declaració de l’IRPF inicia el dia 2 d’abril del 2019 i finalitza el dia 1 de juliol del 2019, sent l’últim dia per presentar la declaració de forma telemàtica el dia 26 de juny. Totes les liquidacions positives que s’han presentat de forma telemàtica, seran carregades al compte corrent indicat a la declaració el dia 1 de juliol.

  Hisenda ofereix la possibilitat de realitzar el pagament de l’impost de forma fraccionada, pagant un 60% de l’import el dia 1 de juliol i el restant 40% el 5 de novembre. Des de Prat i Mora, també disposem del servei per tramitar la sol·licitud d’ajornament de la quantitat a ingressar en més terminis dels que ofereix la normativa, sempre que l’Administració aprovi la seva realització.

  Conseqüències de no presentar la declaració de la renda

  Si és una persona obligada a presentar la declaració de la renda perquè reuneix alguna de les característiques que s’han esmentat anteriorment, i decideix no realitzar la declaració, ha de tenir en compte que l’Administració es reserva el dret de revisar la situació tributària de qualsevol persona dins d’un termini de quatre anys des de la finalització del període per presentar l’impost, és a dir, des de l’1 de juliol del 2019.

  Les sancions vinculades amb la no declaració de l’IRPF comencen a partir del 50% de la quantitat deixada d’ingressar, poden arribar a percentatges superiors.

  En conclusió, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és el tribut més personal que existeix, sent un dels que més varia en funció de les condicions i característiques que reuneixi cada persona. No es poden establir paral·lelismes entre les diferents declaracions de la renda, ja que cada d’elles està adequada a la situació personal i familiar de cada contribuent.

  Deixa'ns el teu telèfon i et truquem