Declaració de no-residents

 

Declaració de no-residents

 

Vols saber les respostes de les preguntes més freqüents sobre la declaració de no-residents? En aquest article hem volgut donar resposta a les preguntes més freqüents amb l’objectiu d’aclarir diversos dubtes que es generen sobre aquest tema.

1. Sóc un treballador i la meva empresa m’envia a treballar a l’estranger, tinc algun avantatge fiscal? Tinc alguna bonificació o descompte? Haig d’informar sobre aquesta situació?    

Si una empresa amb seu fiscal a Espanya  envia als seus treballadors a realitzar feines a l’estranger, aquest rendiment del treball amb proporció dels dies que estigui desplaçat pot arribar a tenir una reducció de la tributació fins a arribar a un màxim exempt de 60.100€.

2. La meva empresa que té seu a Espanya ha contractat a treballadors (artistes, professionals) estrangers, hauré de pagar a Espanya a aquests treballadors?

Quan una empresa espanyola contracta treballadors estrangers, aquest treballador estarà subjecte a tributació  els rendiments que generi dins el territori espanyol aplicant una retenció del 19% per empreses de la Unió Europea i un 24% en el cas de les empreses fora de la Unió Europea, sempre que el conveni de doble imposició no digui el contrari  i s’haurà de presentar el model 210.

3. Resideixo fora d’Espanya però tinc un immoble al territori, haig de pagar algun impost sobre aquest immoble? 

Si, quan tens un immoble dins el territori en cas que l’habitatge estigui buit s’aplicarà una base d’entre 1,1% o 2% sobre el valor cadastral que llavors  s’haurà de pagar un 19% si ets resident d’un país de la Unió Europea o un 24% si ets resident fora de la Unió Europea, sempre que el conveni de doble imposició no digui el contrari. En el cas de tenir-ho llogat, l’ingrés del lloguer tributa al 19% o 24% com s’ha esmentat anteriorment. Aquest rendiment l’haurem de declarar a través del model 210.

4. Resideixo fora d’Espanya però tinc un immoble que vull vendre, haig de pagar algun impost sobre aquest immoble? 

Si, quan vens un immoble dins el territori espanyol però resideixes a l’estranger el comprador retindrà al venedor un 3% sobre el preu de la venda de l’immoble. En el moment de la venda, si es ven a un preu superior al de compra, es genera un guany patrimonial que s’haurà de declarar tributant un 19% si resideixes en un estat de la Unió Europea, o un 24% en el cas de residir en un país fora de la Unió Europea, a no ser que el conveni de doble imposició estableixi el contrari.

En el cas de vendre per sota el preu de compra, es genera una pèrdua patrimonial, en aquest cas declararem la venda i el 3% retingut en el moment de la venda és recupera. 

5. Sóc un soci no resident que cobro uns dividends de la societat espanyola, estic obligat a declarar aquest rendiment? Estan subjecte a retenció?

En aquest cas, l’empresa està obligada a declarar els dividends que ha cobrat el soci si és Persona Física amb la seva deguda retenció del 19%, si el soci resideix en un estat de la Unió Europea o un 24% en el cas de residir fora de la Unió Europea, sempre que el conveni de doble imposició no declari el contrari. El model a presentar per la societat és el model 216. En el cas de ser una Persona Jurídica i estar vinculada a l’empresa aquest rendiment està exempt.

Sóc una persona resident a Espanya i tinc  comptes bancaris, productes financers e immobles a l’estranger, estic obligat a declarar-ho?

En el cas de tenir qualsevol producte esmentat anteriorment estaràs obligat a declarar-ho a través del model informatiu 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger, tot producte que superi la franja dels 50.000€ o en el cas d’haver informat el producte en declaracions anteriors, tot producte que hagi tingut una variació superior als 20.000€ respecte a l’última declaració presentada. No declarar aquests béns comporta sancions molt greus.

Si et trobes davant d’aquestes situacions  i no saps com realitzar la declaració, l’equip fiscal de Prat i Mora Economistes t’oferim un servei integral d’assessorament fiscal i t’acompanyem en tota la gestió i el procediment per la seva deguda presentació.