Devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

El Tribunal Suprem, el passat 3 d’octubre, amb la sentència 1462/2018, va determinar que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes d’IRPF.

L’única condició per poder reclamar aquestes prestacions declarades per maternitat és:

  • Que s’han d’haver rebut entre els anys 2014, 2015, 2016 i 2017, ambdós inclosos.

Per tal de poder sol·licitar aquestes devolucions, l’AEAT habilitarà un formulari específic que, indicant els anys que ha rebut aquesta prestació, juntament amb el número de compte bancari de la titular, es procedirà a abonar la devolució que procedeixi. En un principi, no serà necessària cap altra documentació.

Des de Prat i Mora, oferim els nostres serveis per realitzar aquest tràmit.