Els contractes de treball després de la reforma laboral

He escoltat que amb la nova reforma laboral ja no es poden fer contractes temporals?

La nova reforma laboral ha donat molt del que parlar, principalment amb el debat de si s’han acabat i extingit els contractes temporals, però això no es així, podríem dir que s’han acabat els contractes temporals tal i com els coneixíem abans.

Llavors quins canvis hi ha hagut en els contractes?

El que si que podem afirmar és que des de el 30 març d’aquest any, ja no es poden realitzar contractes per obra o servei determinat i que només es podrà realitzar contractes de treball de durada determinada per circumstàncies de la producció o per substituir treballadors de la plantilla.

No ho acabo d’entendre… En quins casos?

Arrel de la reforma laboral han sorgit dues modalitats de contractació d’aquest tipus.

Per un increment ocasional i imprevisible que, tot i tractant-se de l’activitat normal de l’empresa, generen un desajust temporal entre l’ocupació estable disponible i la que es requereix, amb una durada màxima de sis mesos ampliable per conveni col·lectiu a dotze mesos.

Un clar exemple seria una empresa que fabrica productes i que, ocasionalment rep un increment de comandes molt superior al volum normal de l’empresa, això ocasiona un desajust imprevisible.

Dins d’aquesta modalitat també tenim l’opció d’utilitzar-lo per substituir el període de vacances de treballadors de l’empresa que no poden ser suplerts per treballadors de la plantilla.

L’altre modalitat es tracte del contracte per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una duració reduïda i delimitada, amb una durada no superior a 90 dies durant l’any i no podent ser continuats.

Per exemple seria el cas d’una empresa que es dediques a realitzar obres de teatre i ocasionalment establis un cap de setmana una obra de teatre i necessites una persona a la taquilla. En aquest cas és una situació ocasional, previsible i reduïda en el temps.

A Prat Mora som una assessoria laboral per la qual cosa, et convidem a contactar-nos i enviar-nos la teva consulta sense compromís.

Que passa si cada temporada tinc un augment del volum de l’activitat?

En el supòsit que l’augment temporal del volum de l’activitat de l’empresa es repetís cada temporada, s’hauria d’utilitzar una altre modalitat contractual diferent a la temporal, com seria el contracte fix-discontinu.

Un clar exemple seria una botiga de roba que durant la campanya de Nadal incrementa les seves vendes. Aquest increment de vendes durant el període de Nadal, és previsible i es repeteix cada any, ja que se sap amb certesa que durant aquest període hi haurà un increment del volum de l’activitat.

Un altre exemple seria al cas d’un restaurant que a la temporada d’estiu, nadal i setmana santa augmenta la seva activitat.

No tinc cap desajust temporal que generi un increment ocasional i imprevisible. Que puc fer ara?

Les opcions que tens són clares: indefinit o fix-discontinu. Si no s’ajusta a cap dels contractes temporals que hem comentat anteriorment les úniques opcions són fer un contracte indefinit o un fix-discontinu, aquest últim si l’augment temporal es repetís durant una o varies temporades a l’any.

Si no estàs segur de quin contracte fer, t’assessorem de la millor manera perquè s’ajusti a les teves necessitats contractuals.