La Tributació del Bitcoin

Atès que en els últims mesos s’ha estat parlant molt sobre la tributació del bitcoin, volem donar una mica de llum sobre aquest tema. De ben segur,  després de revisar aquest contingut tindràs una idea més clara del que és el bitcoin. No oblidis consultar amb un assessor especialitzat abans de prendre el risc de manejar aquesta moneda virtual.

Què és el Bitcoin?

Bitcoin és un nou tipus de moneda virtual, reconegut com a mitjà de pagament i/o mercaderia.

És el Bitcoin, la única moneda virtual?

Hi han més monedes virtuals com el Bitcoin, com serien els Ethereum, o el Litecoin, entre d’altres.

Quina utilitat té el Bitcoin?

El bitcoin es basa en un sistema d’usuari a usuari. Operant sense necessitat d’un tercer. Permet prescindir de plataformes com Paypal, bancs… per realitzar els pagaments online.

tributació del bitcoin

Que s’ha de tenir en compte en la tributació del Bitcoin?

Un dels temes que més preocupen als usuaris d’aquestes monedes virtuals, és la seva tributació. És a dir, com afecta a nivell fiscal i com s’han d’incloure o reflectir fiscalment.

Per a la tributació d’aquesta moneda virtual s’ha de tenir en compte com pot afectar a cadascun dels impostos.

L’IVA en la tributació del Bitcoin

Les monedes virtuals com el Bitcoin, Ethereum, Litecoin i altres estan considerades per la legislació com a “mitjans de pagament”. És a dir, s’equipara a una moneda tradicional com pot ser l’euro, el dòlar, etc. Per tant, la seva compra o venda no està subjecte a l‘IVA.

El Bitcoin a la RENDA (I.R.P.F.)

La compra i venda de monedes virtuals suposa un guany patrimonial. L’import es calcula per la diferència entre el valor de cost i el valor de venda. Donat que en una mateixa operació pots vendre diferents unitats de moneda virtual, s’ha d’utilitzar el sistema de càlcul FIFO. És a dir, la primera moneda que venc és la primera que vaig comprar.

Aquest guany tributarà en l’impost sobre la renda com a guany patrimonial i pagarà un 19%, 21% o 23% segons el volum del guany.

També tributarà a renda, però en aquest cas com a rendiment d’activitat, si l’adquisició de la moneda virtual es fa pel sistema anomenat “mineria” .

La mineria de bitcoins consisteix en aconseguir la moneda mitjançant la resolució d’algoritmes informàtics. Això suposa la utilització de béns o equips per a tal finalitat. En aquest cas, s’ha d’estar donat d’alta del corresponent epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i cotitzar en el Règim General de Treballadors Autònoms.

En cas que aquestes operacions es facin mitjançant una societat, la compravenda o mineria tributarà per l’Impost sobre Societats.

El Bitcoin al Patrimoni

El valor que la moneda virtual tingui a finals d’any ha de declarar-se a l’Impost sobre el Patrimoni. És el mateix que passa amb els comptes bancaris, fons d’inversió, accions, etc.

MODEL 720 de béns a l’ estranger

En aquest punt Hisenda encara no s’ha manifestat. En estar la moneda al “ciberespai” no podem dir si físicament està a l’Estat Espanyol o no.

Mira el nostre vídeo sobre els Bitcoins a YouTube: