LOPD. Nou servei d’adaptació

Llei de Protecció de Dades – La Gran Desconeguda

Qualsevol activitat empresarial o professional que hagi d’emmagatzemar dades personals dels seus clients (noms, adreces, núm. de compte bancari, etc.) està sotmesa a la Llei de Protecció de Dades, que busca garantir la seguretat en la utilització d’aquestes mitjançant les inspeccions que pot fer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquesta normativa obliga a les persones físiques i jurídiques a complir una sèrie de requisits, entre ells, complir amb el nou Reglament de Protecció de Dades (UE) 2016/679, així com aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que emmagatzemin.

Per això els oferim un nou servei d’assessorament per a revisar el que tenen legalitzat fins a la data i, en el seu cas, adaptar-ho a la normativa.