Calendari d’obligacions fiscals 3er Trimestre de 2017

calendari 3er 2017OPERACIONS INCLOSES AL 3T DEL 2017

  • A les liquidacions del 3T del 2017 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos de JULIOL, AGOST i SETEMBRE

DATES LÍMITS ACONSELLADES PER APORTAR-NOS LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 9.10.2017.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 18 i 20 d’octubre.

 

RETENCIONS

111       RETENCIONS TREBALLADORS (NÒMINES)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

 

       RETENCIONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES A MÒDULS

RETENCIONS PROFESSIONALS

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115       RETENCIONS LLOGUERS PAGATS

Sempre que hi hagi alguna modificació ens han d’enviar una còpia del nou rebut, així com del nou contracte de lloguer.

Adjuntar referència cadastral

123       INTERESSOS, DIVIDENDS, PRÉSTECS O LLOGUERS DE NEGOCI

       Relació d’imports, BASES i QUOTES.

PAGAMENTS A COMPTE DE LA DECLARACIÓ DE RENDA

 130      RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

 

131       RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA, MÒDULS

       El 3T coincideix amb el càlcul del 1T

 

IVA

303       IVA RÈGIM SIMPLIFICAT, MÒDULS

El 3T trimestre coincideix amb l’import del 2T, a excepció dels casos en què el trimestre anterior resultés negatiu.

 

IVA ACTIVITAT DE LLOGUERS

Sempre que es produeixin canvis, necessitarem còpia del rebut que generi canvis.

  

IVA RÈGIM GENERAL

 

à PERSONES FÍSIQUES:

Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

 

à PERSONES JURÍDIQUES:

Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i d’IVA SUPORTAT  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

 

Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.

UE

349       OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

 

IMPOST DE SOCIETATS, MODEL 202, 2n pagament del 2017

202       IMPOST DE SOCIETATS 

Els pagaments a compte del 2p de 2017 es recalculen amb la liquidació del 200 presentada al mes de juliol, pel que fa que el imports

variin. Els nous imports s’informaran particularment a cada cas.