Calendari d’obligacions fiscals 4art Trimestre i resum anual de 2017

calendari 4rt 2017

 

OPERACIONS INCLOSES AL 4T DEL 2017 I RESUM ANUAL 2017

  • 4T: A les liquidacions del 4T del 2017 s’han d’informar les operacions  realitzades durant els mesos  d’OCTUBRE, NOVEMBRE i DESEMBRE
  • RESUM ANUAL: A aquesta liquidació es consignen totes les operacions efectuades durant tot l’any 2017, i informades als models trimestrals liquidats durant el període

 

DATES LÍMITS ACONSELLADES PER APORTAR-NOS LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA

  • Aconsellem que ens facilitin la información:
    • RETENCIONS EN GENERAL: abans del dia 12.01.2018.
    • IVES, PAGAMENTS A COMPTE I OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES: abans del dia 18.01.2018.

 

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran             carregades: les Retencions entre els dies 18  i 22 de Gener; i la resta d’impostos entre els dies 26 i 30 de Gener

 

RETENCIONS

111/190        RETENCIONS TREBALLADORS (NÒMINES)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

 

                        RETENCIONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES A MÒDULS

                        RETENCIONS PROFESSIONALS

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

 

115/180          RETENCIONS LLOGUERS PAGATS

Sempre que hi hagi alguna modificació ens han d’enviar una còpia del nou rebut, així com del nou contracte de lloguer.

Adjuntar referència cadastral

 

123/193        INTERESSOS, DIVIDENDS, PRÉSTECS O LLOGUERS DE NEGOCI

                        Relació d’imports, BASES i  QUOTES.

 

PAGAMENTS  A COMPTE DE LA DECLARACIÓ DE RENDA

130                   RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel  càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

 

131                   RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA, MÒDULS

                         El 4T coincideix amb el càlcul del 1T

 

DECLARACIÓ INFORMATIVA. ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

184                   COMUNITATS DE BÉNS, SOCIETATS CIVILS QUE NO VAN PER IMPOST DE SOCIETATS

El nostre despatx es posarà en contacte per a demanar la documentació necessària per a cada cas particular.

 

IVA

303      

(NO 390)          IVA RÈGIM SIMPLIFICAT, MÒDULS

El 4T trimestre es recalcula amb les darreres  actualitzacions establertes per Hisenda, i  en funció de les dades aportades per cada                                      client i que són sol·licitades directament per a cada cas particular.

 

                             IVA ACTIVITAT DE LLOGUERS

Sempre que es produeixin canvis, necessitarem còpia del rebut que generi canvis.

  

303/390            IVA RÈGIM GENERAL

 

PERSONES FÍSIQUES:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de                                 no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

 

PERSONES JURÍDIQUES:

Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i  d’IVA SUPORTAT  (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%….).

Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.

Agrairem que ens aportin la informació referida al 4t trimestre, i, també, l’acumulada anual.

 

UE

349                   OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la  Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.