Calendari d’obligacions fiscals del 1er Trimestre de 2018

calendari fiscal primer 2018

OPERACIONS INCLOSES AL 1er TRIMESTRE DEL 2018

  • A les liquidacions del 1er Trimestre del 2018 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos  de GENER, FEBRER i MARÇ.

DATES LÍMITS ACONSELLADES PER APORTAR-NOS LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 09.04.2018.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 16 i 20 d’Abril.

RETENCIONS

111   RETENCIONS TREBALLADORS (NÒMINES)

Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

RETENCIONS ACTIVITATS ECONÒMIQUES A MÒDULS

RETENCIONS PROFESSIONALS

El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115   RETENCIONS LLOGUERS PAGATS

Com cada inici d’any, necessitem que ens enviïn una còpia del rebut de Gener 2018, així com sempre que hi hagin canvis.

Adjuntar referència cadastral

123   INTERESSOS, DIVIDENDS, PRÉSTECS O LLOGUERS DE NEGOCI

Relació d’imports, BASES i QUOTES.

PAGAMENTS  A COMPTE DE LA DECLARACIÓ DE RENDA

130   RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA

Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131   RÈGIM D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA, MÒDULS

El 1er Trimestre es calculen els imports per als 4 trimestres del 2018. S’informaran dels nous imports.

IVA

303   IVA RÈGIM SIMPLIFICAT, MÒDULS

El 1er trimestre es calcula amb les darreres  actualitzacions establertes per Hisenda, i  en funció de les dades aportades per cada client i que són sol·licitades directament per a cada cas particular. S’informaran dels nous imports.

IVA ACTIVITAT DE LLOGUERS

Com cada inici d’any, necessitem que ens enviïn una còpia del rebut de Gener 2018, així com sempre que hi hagin canvis.

IVA RÈGIM GENERAL

à PERSONES FÍSIQUES:

Ens han de fer arribar al nostre correu  electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (en cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci).

à PERSONES JURÍDIQUES:

Necessitem: BASES i QUOTES d’IVA REPERCUTIT i  d’IVA SUPORTAT  (detallats per tipus d’iva: 4%, 10%, 21%, etc.).

Caldrà detallar l’IVA SUPORTAT per adquisició de béns d’inversió.

UE

349   OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la  Unió Europea.

Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.