RGPD – Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679

RGPD UE 2016

Nou tractament de dades de caràcter personal

Ja és una realitat! Els autònoms, les PIMES i professionals que en la seva activitat han de recollir, emmagatzemar, tractar dades de caràcter personal dels clients, treballadors, queden subjectes a la nova normativa europea de protecció de dades que proposa un canvi de model basat en dos elements:

1) Responsabilitat proactiva: aplicar mesures tècniques i organitzatives per demostrar que les operacions de tractament són conformes al RGPD.
2) Seguretat enfocada al risc: detectar els riscos que comporta el tractament per als drets i les llibertats de les persones.
Informar molt més als interessats, obtenir el seu consentiment inequívoc i exprés, incorporació de nous drets dels afectats (dret a l’oblit), designació del delegat de protecció de dades (DPO), entre altres novetats del RGPD.

Per això els oferim un nou servei d’assessorament per adaptar la seva activitat a les exigències de la nova normativa europea. No dubti a contactar amb Prat i Mora.