La Direcció de PRATMORA lidera i impulsa l’execució de les següents accions per prestar els serveis d’assessoria fiscal-laboral-comptable i jurídica a PIMES, autònoms i particulars, amb la finalitat de donar un servei integral, professional, personalitzat i ràpid als nostres clients, utilitzant sempre les últimes novetats tecnològiques i estant en continu aprenentatge.

  • Establir i mantenir un Sistema de Qualitat eficaç, de manera que la Política sigui adequada al propòsit de l’Organització, sent revisada per a la seva continuada millora.
  • Respondre en producte i servei a les necessitats dels Clients i de les Parts Interessades, que inclús s’anticipin a les seves expectatives per a guanyar el respecte i la fidelitat dels nostres Clients.

Preparar a cada persona per fomentar la seva responsabilitat, creixement personal i integritat, per a donar agilitat i promoure la innovació en la nostra organització.

Crear una comunicació oberta en un clima de

  • Mutu respecte i confiança que fomenti la motivació i el treball en equip.
  • Aconseguir treballar sota el lema “fer les coses bé a la primera” i que la Política i els Objectius siguin coneguts, entesos i aplicats per tota la plantilla, fomentant la millora continua en tota l’Organització, complint els requisits legals que siguin d’aplicació.

El Sistema de Qualitat de PRAT I MORA, S.L. està basat en els requeriments de la norma ISO 9001:2015.

Sant Celoni, Abril de 2023.