Calendari fiscal 2022: Segon Trimestre

calendari fiscal 2022

Operacions incloses al 2T 2022

  • A les liquidacions del 2T del 2022 s’han d’informar les operacions realitzades durant els mesos d’ABRIL, MAIG i JUNY.

Dates límit aconsellades per aportar-nos la informació necessària

  • Aconsellem que ens facilitin la informació abans del dia 11.07.2022.

En cas que la informació ens arribi amb posterioritat als dies assenyalats, i per tal d’evitar qualsevol tipus de complicació, les liquidacions seran carregades entre els dies 19 i 20 de Juliol.

Retencions

111 – Retencions de Treballadors (Nòmines)
Només en cas que aquest despatx no els confeccioni les nòmines mensuals.

111 – Retencions Activitats Econòmiques a Mòduls
111 – Retencions Professionals
El nostre despatx els proporcionarà una plantilla per facilitar-nos totes les dades necessàries.

115 – Retencions Lloguers Pagats
Sempre que hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut, o del contracte.
Adjuntar referència cadastral

123 – Interessos, Dividends, Préstecs o Lloguers de NegociÇ
Relació d’imports, BASES i QUOTES.

Pagaments a Compte de la Declaració de la Renda

130 – Règim d’Estimació Directa i Simplificada
Es tracta de la mateixa documentació requerida pel càlcul de l’IVA, o en cas de no fer-ho, les dades sol·licitades ja en particular.

131 – Règim d’Estimació Objectiva, Mòduls
El resultat del 2Tno varia respecte al del 1T.

Iva

303 – Iva Règim Simplificat, Mòduls
El resultat del 2Tno varia respecte al del 1T.

303 – Iva Activitat de Lloguers
Sempre que hi hagin modificacions han d’enviar-nos còpia del nou rebut o del contracte.

303 – Iva Règim General

  • Persones Físiques:

Ens han de fer arribar al nostre correu electrònic la plantilla Excel dels llibres, que els hem facilitat des del nostre despatx (En cas de no disposar d’ella, ens la podeu reclamar i els enviarem la més adient pel seu negoci)

  • Persones Jurídiques:

Necessitem: Bases i Quotes d’Iva Repercutit i d’Iva Suportat (detallats per tipus d’iva, 4%, 10%, 21%…).

Caldrà detallar l’Iva Suportat per adquisició de béns d’inversió.

UE

349 – Operacions Intracomunitàries
Han d’informar-se els imports de les operacions realitzades amb països de la Unió Europea.
Les transaccions amb països de fora de la comunitat europea s’han de comunicar dins de la liquidació de l’IVA.

Impost de Societats. Exercici 2021

200 – IMPOST DE SOCIETATS
Les entitats jurídiques ja han estat informades de l’import resultant i el compte per on es farà la liquidació el dia 25 de Juliol.

Dipòsit de Comptes. Exercici 2021

Inscripció al Registre Mercantil.